Page:清史紀事本末(四).djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 曰不意曾某一書生乃能建此奇功祁寯藻對日曾某以匹夫居閭里一呼蹶起從之者萬餘

 人恐非國家福文宗默然變色者久之同治初元彭蘊章條議時事亦謂湘軍徧天下曾某權

 太重恐有尾大不掉之患於所以撤湘軍削曾氏權者三致意焉迨至東南底定剿捻事起僧

 格林沁敗没曹州城下穆宗復召曾氏督師時湘軍裁撤已盡曾氏調淮軍添募徐州勇訓練

 成軍率以往大小數十戰皆捷捻勢實因此而衰而是時言路猶數數劾之御史阿凌阿且訴

 其驕妄於是曾氏憂讒畏譏之心日益甚乃請注銷封爵開缺以散員留營効力故其奏言湘

 軍暮氣不可復用主用淮軍益亦憤鬱慘沮之所爲乎觀後席寳田氏左宗棠氏仍以湘軍平

 苗回乃知曾氏暮氣之說其實非也然國藩悔已晚矣而其鄉人卒未得悟不鏡於國藩以自

 鞭策也惜哉