Page:清史紀事本末(四).djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


李秀成秀成優禮之兆受爲招安張樂行龔得樹蘇老天馬步兵各三十萬至是因督兵不嚴毆

辱縣令懼得罪乃走降於勝保命改名世忠以參將補用秀成使人歸其妻拏兆受乃以書招秀

成秀成歎曰兆受自爲不義乃欲陷人乎拒之

九年春二月革職安徽廵撫李孟羣兵潰於廬州死之孟羣自八年七月駐廬州城西與敵相持

至是糧盡壘破越五日自縊死孟羣有從妹素貞工騎射精韜略孟羣援湖北素貞戎裝從行數

建奇功常拔孟羣於重圍之中後從攻漢陽夜襲敵營中伏死 冬十一月太平天國池州守將

韋志俊約以城降部將古隆賢等不從攻走之志俊遂來降

十年春二月太平軍破杭州敵帥李秀成旣破楊州六合合肥廬州黃梅宿松太湖等郡縣復防

堵浦口勝保張國梁進攻大敗勝保幾爲虜秀成率兵三千由鳩江越淸弋江出甯國之後解𡩋

國圍疾趨廣德一鼓下之至泗安連破浙江防守兵十五營命從弟左軍主將李世賢攻湖州而

自將譚紹光等趨錢塘由清波門穴地道三日破之廵撫羅遵殿等自縊死國梁使提督張玉良

總統援浙諸軍至見城上徧插秀成旗幟不敢偪駐離城四十里之塘西秀成使瞽者傳柝三日

城中寂然乘夜全師退趨廣德玉良止兵不往追遂達建平方秀成之下杭州也因偵知江南軍

鐶在杭冀事急和春必解金陵之圍以救杭及玉良兵至見江南兵勢已分故急引師回救金陵

 閏三月太平軍攻破江南圍師張國梁自八年二月偪金陵城而軍至是增築長圍意謂克復

在指顧閒將士驕蹇營規廢弛時存餉尙三十萬督師和春以不破城不發餉激軍軍屢譁不爲

動提督張國梁跪諫繼以泣不聽於是軍心攜貳時敵帥李秀成集諸鎮兵入援分撲圍師城中