Page:清史紀事本末(四).djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


署鴻章爲江蘇廵撫別授薛煥通商大臣四月鴻章遣參將李恆嵩常勝軍統將華爾會英法兵

攻靑浦嘉定連營二百餘勢張甚李秀成親援嘉定師至如風雨西兵皆斂手不敢出戰秀成將

精銳衝入兵不支悉潰連失四十餘營秀成乘勝偪靑浦松江連破七十餘營困松江兩月適金

陵危急秀成入援嘉定靑浦皆復並復奉賢而法提督卜羅德與敵爭南橋鎮時中槍殞鴻章親

督軍攻太倉秀成遣上將蔡元隆馳救元隆詐乞降揭白旗前導近鴻章軍突擊之鴻章大敗走

大將知府李慶琛戰殁兵士死者五千餘元隆進攻靑浦嘉定英法兵怵其勢突圍遁嘉定復失

元隆進兵松江分兵逼靑浦華爾棄靑浦走松江元隆攻新橋涇圍學啟數十重鴻章自提兵救

之元隆師𨚫六月總兵黃翼升率淮揚水師十營自上游至七月復靑浦而敵兵復偪法華鎮尋

敗走常勝軍分兵攻浙江慈谿華爾陣殁以美人白文齊領其軍美兵頭那師亦陣亡英提督何

伯合鴻章師克嘉定上海解嚴未幾白文齊通欵秀成謀據松江爲內應事覺走投於秀成署參

謀鴻章改以英人戈登領常勝軍戈登於咸豐問聨軍入都焚圓明園亦與其事者旣而白文齊

潛入蘇州爲秀成購買軍械火輪船並薦英國海軍官林利於秀成爲組織忠義軍以對抗常勝

軍至是秀成攻常熱鴻章遣劉銘傳等攻福山程學啟等攻太倉崑山以分其勢皆拔之常熱圍

解 夏四月太平翼王石達開兵困於老鴉漩死之初達開自寧國入覲秀全解其兵柄令留輔

而政事一出秀全諸兄安王仁發福王仁達達開鬱鬱開居其參謀張遂謀諷之入川成鼎足之

業達開因疏求去從之者數十萬人自是出入六七省攻拔百餘城自元年十月爲援川湘軍將

胡中和等敗之於叙州遂入雲南東川是年二月復入川其將賴裕新敗死於寧遠達開率大隊