Page:清史紀事本末(四).djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


戍 十二月東捻首遵王賴文光敗走揚州自投防將吳毓蘭營遂被執東捻平文光自濰縣壽

光問屢敗後率餘衆渡六塘循淮安寳應高郵南走時諸軍大集文光知事不濟下檄揚州防將

道員吳毓蘭歷詆諸將而以毓蘭爲愈使得已以爲功乘夜投毓蘭營軍中傳誦其檄言至深痛

鴻章等嚴禁秘其事使毓蘭謬上捷言雨中陣俘之云

七年春正月西捻張總愚由山右渡河北趨直偪畿輔京師戒嚴自賴文光自投被殺鴻章自以

其軍有大功疏代諸將乞休飬勿調遠役而西捻已南走絳州曲沃垣曲東趨濟源循河至原武

遂北自新鄉趨順德至定州京師大震鴻章叠奉廷寄飭催劉銘傳迅赴河北進剿鴻章持不遣

河南軍將張矅方至湯陰陜西軍將劉松山等先至清苑東撫丁寳楨率軍先至河閒詔切責鴻

章等均奪職而嘉獎寳楨詔凡七下發京師五城圍防神機營出屯涿易命恭王奕訢廵防並節

制諸軍及各督撫以左宗棠總前敵戰事 夏閏四月命盛京將軍都興阿赴天津會同左宗棠

李鴻章剿捻是年二月鴻章軍至德州捻趨鉅鹿諸軍旣集多掠商民居市民患之相約格殺日

有很閫死者不計其數於是鴻章復議驅捻太行黃河閒三月捻至濬滑西犯新鄉循河至延津

破陜西軍於封邱提督周盈瑞戰死趨滑敗淮軍提督周振邦中矛死遂自內黃趨東昌荏平德

州吳橋東光四月至天津恭王奏飭諸軍帥限一月平捻至是增命都興阿會同剿捻列名在宗

棠鴻章上侍郎索厚副之 六月捻首張總愚敗走荏平遂赴水死西捻平先是李鴻章建防守

黃運蹙捻海東之議及捻走運東遂力主防運旋捻南走滄州值運河水發鴻章就河北築牆以

爲外圈劃恩縣夏津高唐之馬頰河西北築牆以爲裏圈偪捻西南走旣連破之於海豐楊丁莊