Page:19-06吕祖全書.pdf/508

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对呂祖全書涵三語錄小序

昔儒家有語類,釋氏有語錄,皆學者記錄其師之答問,片言隻字,不欲遺忘,以為學問之助,然而可存者絕少。《涵三語錄》,不過日用之庸言,已盡精微之大道。蓋體備不離於己,故親切有味,其辭殆與洛閩語類同,而非他人之說法講學者,所能及其萬一。峨眉仙師,謂滴滴甘露沁人心脾,何經與錄之分,信知言矣!紀述者,黃君誠恕、吳君一恕、李君務恕;纂輯者,孫君守恕、余姪允誠;續錄則余與黃君。輯近年以來,黔中就楚積經演典之訓,合前錄共為一卷。要之涵三此等語極多,皆散失藏匿,而不及全錄,惜哉!