Page:M37Kyushuhen.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对


(一五一) 您今年不旅行去麼 我一個人不願意去
我陪您去不好麼 那是求之不得的事
 情了
(一五二) 天下有三本儞知道麼
甚麼呌三本
一國之本在庶民、一家之本在子第、一身之
本在精神