Page:Sibu Congkan0023-鄭玄-纂圖互註禮記-5-4.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


附於殤稱陽童某甫不名神也此兄弟之殤謂大功親以下之殤也斬衰齊衰之䘮

練皆受以大功之衰此謂之功衰以是時而祔大功親以下之殤大功親以下之殤輕不易服冠而兄爲殤謂同年者也兄十九而

死巳明年因䘮而冠陽童謂庶殤也宗子則曰隂童童未成人之称也某甫且字也尊神不名爲之造字○衰七雷反冠而古乱反

下而冠同之称尺證反○凡異居始聞兄弟之䘮唯以哭對可也

之痛不以辝言爲礼也○怛旦末反其始麻散帶絰與居家同也凡䘮小歛而麻○散悉但反後散帶皆

未服麻而奔䘮及主人之未成絰也䟽者與主人皆

成之親者終其麻帶絰之日數䟽者謂小功以下也親者大功以上也䟽者及主人

之節則用之其不及亦自用其日数○主妾之䘮則自祔至於練祥皆使其

子主之其殯𥙊不於正室祔自爲之者以其𥙊於祖廟君不撫僕妾

○女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女

君之黨服妾於女君之親若其親然○妾爲于僞反下不爲妻注爲舊君同聞兄弟之䘮大

功以上見䘮者之郷而哭奔䘮節也適兄弟之送葬者弗及