Page:Sibu Congkan0044-伏勝-尚書大傳-2-1.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


議得自古先賢鉅儒博考經濟垂世立敎或顯達未

及其身斯旌揚宜歸於後兹據該撫疏稱先儒伏生

六十五代孫伏敬祖請設爲五經博士等語臣等伏

查伏勝爲秦博士秦時焚書六經幾至息傳漢孝文

時求能治尙書者天下無有賴伏勝口授尙書於晁

錯自是典謨誓誥之文藉以不墜其傳經之功甚鉅

旣據該撫查明伏勝祠墓碑記遺蹟尙存嫡泒子孫

世系可考似應𣸸設世襲五經博士一員以廣酧庸

之典以昭

崇文之治應如該撫所請伏勝六十五代孫伏敬祖