Page:Sibu Congkan0069-許慎-説文解字-4-4.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
校对本页时出现了一个问题


筋也象人筋之形治功曰力能圉大災凡力之屬

  皆从力林直

能成王功也从力熏聲許云切古文勲从員以勞定國也从力从工工亦聲古紅切左也从力且狀倨 切  

助也从力从非慮聲 良倨切勞也从力來聲洛代切愼也从力𠮷聲周書曰汝劼毖殷獻臣巨乙切趣也从力聲亡遇切

迫也从力强聲巨良 切古文从彊勉力也周書曰用勱相我邦家讀若萬从力萬聲莫話切勥也从力聲瞿月切

春秋傳曰勍敵之人从力京聲渠京切彊也从力巠聲𠮷正切彊也从力免聲亡辨切勉也从力召聲讀若舜樂 韶寔照切

勉也周書曰勖哉夫子从力冒聲許玉切勉也从力雚聲去願切任也从力聲識蒸 切發也从力从徹徹亦聲臣鉉等曰今俗

作撤非是丑列切并力也从力翏聲力竹切繇緩也从力象聲余兩切作也从力重聲徒緫 切古文動从辵

推也从力畾聲盧對切弱也从力少力輟切劇也从力熒省熒火燒冂用力者勞魯刀切古文从悉

務也从力豦聲其據切尤極也从力𠑽聲苦得切勞也詩云莫知我勩从力貰聲余制切勞也春秋傳曰安用勦民从力巢聲