Page:Sibu Congkan0078-陳彭年-大廣益會玉篇-3-1.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


進玉篇啓

𥨸聞兩儀俶啓九皇始君情性初動有巢肇制三

聖代立十紀遞興龍牒浮河龜書起洛八卦旣陳

六爻攸叙篆素之流是焉而出至於精課源妙求

其本始末學敷淺誠所未詳雖復研考六經校讎

百氏殊非庸菲所能與奪謹依條例同異具以上

呈伏惟

聖皇馭㝢膺籙受圖德尚昊軒功超嬀姒通妙廣

運乃聖乃神經天曰文止戈爲武百工維理庶績

咸熈勸以九歌撝之八柄修文德以來要服舞于

戚以格有苖是故仁風所扇九服䝉靈正朔可班

四荒懐德取衣雒樹則肅愼識受命之興夷波海