Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


東王秋七月更郡爲太守尉爲都尉九月封楚趙傳

相死事者四人子爲列侯甲戍晦日有蝕之

三年冬十有一月罷諸侯王御史大夫官夏四月旱

秋九月蝗有星孛于西方戊戌晦日有蝕之旣丞相

周亞夫免御史大夫周舎爲丞相立皇子乘爲清河

王太子太傅衛綰爲御史大夫

四年春三月起德陽宫夏蝗秋赦天下徙作陽陵者

死罪欲腐刑者許之十月戊午日有蝕之

五年夏四月立皇子舜爲常山王六月赦天下賜民

爵一級秋八月巳酉未央東闕災九月詔曰獄者人

之大命死者不可復生諸獄疑雖文致於法人心不