Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


終身不可成者故上智下愚不移至於中人可上下

者也是以推此以及天道則亦如之災祥之應無所

謬矣故堯湯水旱者天數也洪範咎徴人事也魯僖

澍雨乃可救之應也周宣旱應難變之𫝑也顔冉之

㐫性命之本也猶天廻日轉大運推移雖日遇禍福

亦在其中矣今人見有不移者因曰人事無所能移

見有可移者因曰無天命見天人之殊遠者因曰人

事不相干知神氣流通者人共事而同業此皆守其

一端而不究終始易曰有天道焉有地道焉有人道

焉言其異也兼三才而兩之言其同也故天人之道

有同有異據其所以異而責其所以同則成矣守其