Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


夜去解乃謂𬽦家曰解如何從他郡奪人邑中權乎

且須士大夫復居其間乃聽之其居家夜過半後門

閭住車嘗十餘乗有與解忤者少年輒爲報𬽦不使

解知也解兄子爲解殺人爲其家人上書自訟之又

殺之闕下上捕解解亡過臨晉籍少翁少翁素不知

解然慕其名送之出關自殺以絕口語其得人率如

此豪賢知與不知聞聲爭與交歡後捕得解所犯皆

在赦前後有謗毀解者客殺之斷其舌解實不知有

司奏解無罪時公孫弘爲丞相以爲解布衣以睚眦

殺人雖不知甚於知遂族之

荀悅曰世有三遊德之賊也一曰遊俠二曰遊說三