Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


烏𫉬捷言慶忌勇則賁育然臣之愚竊以爲人誠有

之獸亦宜然今陛下好陵險阻射猛獸卒然遇逸羣

之獸駭於不存之地犯屬車之淸塵輿不及還轅馬

不及旋踵人不暇施巧雖有烏獲逢𫎇之技而不及

用枯木朽株盡爲患難矣是以胡越起於轂下而羌

夷接軫矣豈不殆哉雖曰萬全而無害然本非天子

所宜近也且夫淸道而後行中路而後馳猶時有銜

橛之變況渉乎豐草馳乎丘墟前有利獸之樂内無

存變之計其爲害也不難上善之相如字長卿蜀郡

成都人也初家貧與臨卭令王吉相善富人卓王孫

置酒請令并請相如相如善鼓琴王孫寡女字文君