Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


復廷尉客復徃翟公大板署其門曰一生一死乃知

交情一貧一富乃知交態一貴一賤交情乃見冬十

月地震是歲武強侯嚴青翟爲御史大夫

五年春正月己巳朔日有蝕之行半兩錢罷三銖錢

初置五經博士博士本秦官掌通古今員至數十人

漢置五經而巳太常選人年十八以上好學補弟子

郡國有好文學敬鄉里者令與計偕受業太常𥙷弟

子一歲輒課通經一藝補文學掌故高弟爲郞中其

秀才異等太常以名聞其下才不事學者罷之是時

廬江人文翁爲蜀郡太守其爲人愛學好教化見蜀

地僻陋有蠻夷之風文翁乃選郡縣小吏有才器者