Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/142

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


中大夫主父偃素妬嫉仲舒竊其書奏之仲舒下獄

吏當死詔宥之本志以爲淮南王田蚡之應也五月

丁亥太皇太后崩六月癸未丞相許昌免武安侯田

蚡爲丞相有星孛于東北方秋七月有星出于東方

長終天本志曰是爲蚩尤之旗以彗星而終後曲見

則天子征伐四夷之應也閩越圍南越南越守天子

約不敢發兵上遣大司農韓安國帥師出會稽大行

王恢出豫章救之淮南王安上書諫曰越方外之國

斷髮文身之人不可以冠帶之國法度治之自三代

之盛明胡越不與受正朔非強不能服也以爲不居

之地不牧之民不足以煩中國古者封内甸服封外