Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


父爲功臣而又𬒳執刼雖權賣呂祿以安社稷義存

君親可矣淮南丞相張蒼爲御史大夫

讃曰本紀稱孝惠髙后之時海内得離戰爭之苦君

臣俱無爲故惠帝拱巳髙后女主制政不出房闥而

天下宴然刑罰罕用民務稼穡衣食滋殖𥬇及福祚

諸吕大過漸至縱橫殺戮鴆毒生於豪強賴朱虗周

陳惟社稷之重顧山河之誓殱討SKchar逆匡救漢祚豈

非忠哉王陵之徒精潔心過於丹青矣