Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


前漢孝文皇帝紀上卷第七   荀恱

初大臣迎王於代郞中令張武議曰大臣未可信王

宜稱疾無行以觀其變中尉宋昌曰羣臣之議皆非

也夫秦失其政豪傑並起然卒踐天子位者劉氏也

天下絕其望一也髙帝王子弟犬牙相制所謂盤石

之宗也天下服其強二也漢興除秦苛政人人自安

難搖動三也今大臣雖欲爲變百姓不爲使其黨豈

能專一邪且内有朱虚東牟之親外有諸侯之強必

無異心矣高帝子獨淮南王與大王大王又長賢聖

聞於天下故大臣迎大王大王勿疑⺊之兆得大橫

占曰大橫庚庚余爲天王夏啔以光王乃令舅薄昭