Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲退讓君子詔曰今方春和草木群生之物皆有以

自樂而吾百姓鰥寡孤獨窮困之人咸阽於死亡而

莫之省憂朕爲民父母將何如其議所以賑貸之於

是出布帛米肉之賜其肉刑䘏罪巳上不用此令楚

元王交薨丞相平病讓位於太尉周勃爲左丞相位

第一平爲右丞相位第二大將軍灌嬰爲太尉上問

勃天下一歲決獄錢穀出入幾何謝不知甚愧之上

以問平平曰陛下即問決獄責廷尉問錢穀責治粟

内史上曰君所主者何事對曰陛下不知臣駑下使

臣待罪宰相宰相在上佐天子調理隂陽下遂萬物

之宜外鎭撫四夷内親附百姓使公卿大夫各得其