Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


賈誼說曰管子有言倉廩實知禮節民不足而可治

者未嘗聞也古人有言曰一夫不耕或受之飢一女

不織或受之寒生之有時而用之無度物力必匱且

歲有飢餓天之常行即不幸有方二三千里之旱國

何以相䘏卒然邊境有急數百萬之衆國家何以饋

之方今之務務在絕末伎遊食之巧驅民而歸之於

農太子家令⿱目兆錯復說上曰今土地人民不減於古

無堯湯水旱之災而畜積不及古者何也以地有餘

利民有遺力生穀之土未盡墾耕山澤之利物未盡

出遊食之士未盡歸農夫飢寒切于肌膚慈母不能

以保赤子君安能以有民夫金玉寳貨飢不可食寒