Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


列販賣故其男不耕耘女不蠶織衣必重綵食必重

肉無農夫之苦有百千之得因其富厚交通王侯力

過吏勢以利相傾乗良䇿肥千里遊遨此商人所以

兼農人農人所以流亡也今漢法律賤商人商人巳

富貴矣尊農夫農夫巳貧賤矣故主之所貴俗之所

賤法之所卑吏之所尊上下相反好惡相忤而欲國

富法立不可得矣當今之務在於本農使民勸業而

巳欲人務農在貴粟貴粟之道在於使民以粟爲賞

罰今募天下入粟塞下即得拜爵得以除罪如此富

人有爵農人有粟粟有所行而國用足矣不過三年

塞下之粟必多矣上從之