Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰善乃止拜釋之爲公車令時梁王來朝與太子共

載入朝不下司馬門釋之禁止不得入朝劾奏不敬

上乃免冠謝太后曰教兒子不謹太后使使承詔赦

太子及梁王乃得入朝後爲中郞將從上至覇陵上

望北山悽然傷懷謂羣臣曰嗟乎以北山石爲椁用

紵絮斮漆其堅豈可動哉左右皆曰善釋之進曰使

其中有可欲雖錮南山猶可𨻶使其中無可欲者雖

無石椁又何戚焉上稱善

十一年冬十有一月上行幸代春正月上至自代夏

六月梁王楫薨無子國除楫上之少子也好讀書上

愛之故以賈誼爲傅王墮馬薨誼自傷爲傳無狀旦