Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


後歸夕亦如之入者必持薪樵輕重相分斑白不提

挈冬則民旣入婦人同巷夜績女工一月得四十五

功必相從者所以省費燭火同巧拙而合習俗也男

女有不得其所者因而相與歌詠各言其情是月餘

子以在序室八歲入小學學六家四方五行書計之

事十五入大學學先王禮樂而知君臣之禮其秀異

者移鄉學學於庠序之異者移於國學學乎小學諸

侯歲貢小學之異者移於天子之學學于太學命曰

造士然後爵命焉孟春之月羣后將散行人振木鐸

以徇於路以採詩獻之太師比其音律以聞於天子

三年耕則餘一年之畜故三年有成成此功也故王