Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


七年冬十二月匈奴㓂狄道春正月趙王友死于邸

吕氏女爲趙王后王后妬讒王於髙后曰吕氏安得

王太后百年後吾必擊之髙后怒之至邸令衞士圍

之不得食遂幽死以民禮葬之長安諡爲幽王後徙

梁王恢爲趙王巳丑晦日有食之旣在營室九度爲

宫室之中髙后惡之曰此爲我也星傳曰日者德也

月者刑也日食修德月食修刑則災異消矣詩云日

月告㐫不用其行四國無政曷用其良言人君失政

則日月失行中道南曰黃道南至東井北至牽牛東

至角西至婁夏至日至東井去極近故晷短立八尺

之表而晷長一尺五寸八分冬至日至於牽牛去極