Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


江王建成侯良薨無後秋九月得玉杯刻曰人主延

壽新原平令人獻之詐言闕下有神玉氣令天下大

酺是歲淮陽相申屠嘉爲御史大夫

後元年冬十月新原平詐發覺遂謀反誅夷三族春

三月孝惠皇后張氏薨

二年夏上幸雍還幸棫陽宮六月代王叅薨匈奴和

親八月戊辰丞相張倉旣免相年老口中無齒以女

子爲乳母年百餘歲卒著書八十篇言隂陽律歷事

蒼之妻妾百數人庚午御史大夫申屠嘉爲丞相開

封侯陶淸翟爲御史大夫有天狗下梁野天狗如大

流星有聲在其地𩔖狗光炎如火照數頃地