Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


貢弛山澤減諸服御損郞吏員發倉庫以賑貧民令

得買爵

七年春正月辛未朔日有食之夏六月封竇廣國爲

章武侯拜中軍尉周亞夫爲車騎將軍巳亥帝崩于

未央宮遺詔曰蓋聞萬物之萌生靡有不死死者天

地之理物之自然奚可甚哀當今之世咸喜生而惡

死皆厚葬以破其業重服以傷其生吾甚不取且朕

以不德獲保社稷託君王之上二十餘年當畏過行

以羞先帝之遺德永惟年之不長懼于不終今乃幸

以天年得終時復供養高廟朕之不明與嘉之其奚

悲哀之有其令天下吏民臨三日皆釋服無禁娶婦