Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


率其衆來降封頽當爲弓高侯嬰爲襄城侯

讃曰本紀稱孝文皇帝宫室𫟍囿車馬御服無所

增益有不便輒弛以利民身衣弋綈愼夫人雖幸衣

不曵地幃帳無文繡以示敦朴愛費百金不爲露臺

及治覇陵皆瓦器不得以金銀銅錫爲飾因其山不

起墳南越王尉佗自立爲帝以德懷之匈奴背約令

守邊備不發兵深入無動勞百姓吳王詐病不朝賜

以机杖羣臣袁盎等諫說雖切常假借之張武等受

賂金錢重加賞賜以愧其心專務以德化民是以海

内殷富興於禮義斷獄數百幾致刑措登顯洪業爲

漢太宗甚盛矣哉楊雄有言文帝親屈帝尊以申亞