Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


過與汝金汝回遣之𨵿市大恐又愛𣳘姬重如耳而恐其

因愛重以壅已也乃貴薄疑以敵如耳尊魏妃以偶𣳘姬

曰以是相參也荀子論之曰成矦嗣君聚斂計數之君也

未及取民也子産取民者也未及爲政也管仲爲政者也

未及修禮也故修禮者王爲政者彊取民者安聚斂者亡

三十三年秦伐趙拔兩城

三十四年秦伐趙拔石城 秦穰矦復爲丞相 楚欲

與齊韓共伐秦因欲圖周王使東周武公謂楚令尹昭

子曰周不可圖也昭子曰乃圖周則無之雖然何不可

圖武公曰西周之地絶長補短不過百里名爲天下共

主裂其地不足以肥國得其衆不足以勁兵雖然攻之