Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


狄三月不克齊小兒謡曰大冠若箕脩劒拄頥攻狄不

能下壘枯骨成丘田單乃懼問魯仲連曰先生謂單不

能下狄請問其說魯仲連曰將軍之在即墨坐則織蕢

立則仗鍤爲士卒倡曰無可往矣宗廟亡矣今日尚矣

歸於何黨矣當此之時將軍有死之心士卒無生之氣

聞君言莫不揮泣奮臂而欲戰此所以破燕也當今將

軍東有夜邑之奉西有淄上之娛黄金横帶而騁乎淄

澠之閒有生之樂無死之心所以不勝也田單曰單之

有心先生志之矣明日乃厲氣循城立於矢石之所援

枹鼔之狄人乃下初齊湣王旣滅宋欲去孟甞君孟甞

君犇魏魏昭王以爲相與諸矦共伐破齊湣王死襄王