Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


文公立 秦獻公薨子孝公立 孝公生二十一年矣

是時河山以東彊國六淮泗之間小國十餘楚魏與秦

接界魏築長城自鄭濵洛以北有上郡楚自漢中南有

巴黔中皆以夷翟遇秦擯斥之不得與中國之㑹盟於

是孝公發憤布德修政欲以彊秦

八年孝公令國中曰昔我穆公自岐雍之閒修德行武

東平𣈆亂以河爲界西霸戎翟廣地千里天子致伯諸

矦畢賀爲後丗開業甚光羙會往者厲躁簡公出子之

不寜國家内憂未遑外事三𣈆攻奪我先君河西地醜

莫大焉獻公即位鎮撫邊境徙治櫟陽且欲東伐復穆

公之故地修穆公之政令寡人思念先君之意常痛於