Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
本页面已核对


二十六年王致伯-{于}-秦諸矦皆賀秦秦孝公使公子少

官帥師㑹諸矦-{于}-逢澤以朝王

二十八年魏龎㳙伐韓韓請救於齊齊威王召大臣而

謀曰蚤救孰與晚救成矦曰不如勿救田忌曰弗救則

韓且折而入於魏不如蚤救之孫臏曰夫韓魏之兵未

弊而救之是吾代韓受魏之兵顧反聽命於韓也且魏

有破國之志韓見亡必東面而愬於齊矣吾因深結韓

之親而晚承魏之弊則可受重利而得尊名也王曰善

乃隂許韓使而遣之韓因恃齊五戰不勝而東委國於

齊齊因起兵使田忌田嬰田盼將之孫子爲師以救韓

直走魏都龎㳙聞之去韓而歸魏人大發兵以太子申