Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


水盡赤爲相十年人多怨之趙良見商君商君問曰子

觀我治秦孰與五羖大夫賢趙良曰千人之諾諾不如

一士之諤諤僕請終日正言而無誅可乎商君曰諾趙

良曰五羖大夫荆之鄙人也穆公舉之牛口之下而加

之百姓之上秦國莫敢望焉相秦六七年而東伐鄭三

置晉君一救荆禍其爲相也勞不坐乗暑不張蓋行於

國中不從車乗不操干戈五羖大夫死秦國男女流涕

童子不歌謡舂者不相杵今君之見也因嬖人景監以

爲主其從政也凌轢公族殘傷百姓公子䖍杜門不出

已八年矣君又殺祝懽而黥公孫賈詩曰得人者興失

人者崩此數者非所以得人也君之出也後車載甲多