Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已核对


子思甞問牧民之道何先子思曰先利之孟子曰君子

所以教民亦仁義而已矣何必利子思曰仁義固所以

利之也上不仁則下不得其所上不義則下樂爲詐也

此爲不利大矣故易曰利者義之和也又曰利用安身

以崇德也此皆利之大者也 臣光曰子思孟子之言

一也夫唯仁者爲知仁義之利不仁者不知也故孟子

之對梁王直以仁義而不及利者所與言之人異故也

三十四年秦伐韓拔宜陽

三十五年齊王魏王㑹-{于}-徐州以相王 韓昭矦作髙

門屈宜臼曰君必不出此門何也不時吾所謂時者非

時日也夫人固有利不利時往者君甞利矣不作髙門