Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已核对


臣之計過也今無臣事秦之名而有彊國之實臣是故

願大王少留意計之齊王許之乃西南說楚威王曰楚

天下之彊國也地方六千餘里帶甲百萬車千乗𮪍萬

匹粟支十年此霸王之資也秦之所害莫如楚楚彊則

秦弱秦彊則楚弱其勢不兩立故爲大王計莫如從親

以孤秦臣請令山東之國奉四時之獻以承大王之明

詔委社稷奉宗廟練士厲兵在大王之所用之故從親

則諸矦割地以事楚𢖍合則楚割地以事秦此兩䇿者

相去逺矣大王何居焉楚王亦許之於是蘇秦爲從約

長-{并}-相六國北報趙車𮪍輜重擬於王者 齊威王薨

子宣王辟彊立知成矦賣田忌乃召而復之 燕文公