Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


富國者務廣其地欲彊兵者務富其民欲王者務博其

德三資者備而王隨之矣今王地小民貧故臣願先從

事於易夫蜀西僻之國而戎翟之長也有桀紂之亂以

秦攻之譬如使犲狼逐羣羊得其地足以廣國取其財

足以富民繕兵不傷衆而彼已服焉拔一國而天下不

以爲暴利盡西海而天下不以爲貪是我一舉而名實

附也而又有禁暴止亂之名今攻韓劫天子惡名也而

未必利也又有不義之名而攻天下所不欲危矣臣請

論其故周天下之宗室也齊韓之與國也周自知失九

鼎韓自知亡三川將二國-{并}-力合謀以因乎齊趙而求

解乎楚魏以鼎與楚以地與魏王弗能止也此臣之所