Page:Sibu Congkan0100-司馬光-資治通鑑-80-02.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对


計亦有所失也王跽曰寡人願聞失計然左右多竊聽

者范睢未敢言内先言外事以觀王之俯仰因進曰夫

穰矦越韓魏而攻齊剛壽非計也齊湣王南攻楚破軍

殺將再-{辟}-地千里而齊尺寸之地無得焉者豈不欲得

地哉形𫝑不能有也諸矦見齊之罷敝起兵而伐齊大

破之齊幾於亡以其伐楚而肥韓魏也今王不如遠交

而近攻得寸則王之寸也得尺亦王之尺也今夫韓魏

中國之處而天下之樞也王若欲霸必親中國以爲天

下樞以威楚趙楚彊則附趙趙彊則附楚楚趙皆附齊

必懼矣齊附則韓魏因可虜也王曰善乃以范睢爲客

𡖖與謀兵事