Page:Sibu Congkan0100-司馬光-資治通鑑-80-02.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


臣又聞之木實繁者披其枝披其枝者傷其心大其都

者危其國尊其臣者卑其主淖齒管齊射王股擢王筋

懸之於廟梁宿昔而死李兊管趙囚主父於沙丘百日

而餓死今臣觀四貴之用事此亦淖齒李兊之類也且

夫三代之所以亡國者君專授政於臣縱酒弋獵其所

授者妬賢疾能御下蔽上以成其私不爲主計而主不

覺悟故失其國今自有秩以上至諸大吏下及王左右

無非相國之人者見王獨立於朝臣竊爲王恐萬丗之

後有秦國者非王子孫也王以爲然於是廢太后逐穰侯

髙陵華陽涇陽君於𨵿外以范睢爲丞相封爲應侯魏

王使須賈聘於秦應侯敝衣間歩而往見之須賈驚曰