Page:Sibu Congkan0119-司馬光-資治通鑑-80-21.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


肈以兵圍亮府侍中清河王遐收瓘亮帳下督李龍白

外有變請拒之亮不聽俄而兵登牆大呼亮驚曰吾無

貳心何故至此詔書其可見乎宏等不許趣兵攻之長

史劉準謂亮曰觀此必是姦謀府中俊乂如林猶可力

戰又不聽遂爲肇所執歎曰我之赤心可破示天下也

與丗子矩俱死衛瓘左右亦疑遐矯詔請拒之須自表

得報就戮未晩瓘不聽初瓘爲司空帳下督榮晦有罪

斥遣之至是晦從遐收瓘輒殺瓘及子孫共九人遐不

能禁歧盛説瑋宜因兵埶遂誅賈郭以正王室安天下

瑋猶豫未決㑹天明太子少𫝊張華使董猛說賈后曰

楚王旣誅二公則天下威權盡歸之矣人主何以自安