Page:Sibu Congkan0124-司馬光-資治通鑑-80-26.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


升平年號詔以玄靚爲大都督督隴右諸軍事涼州刺

史護羌校尉西平公 燕大赦 秦王堅命牧伯守宰

 各舉孝悌廉直文學政事察其所舉得人者賞之非

其人者罪之由是人莫敢妄舉而請託不行士皆自勵

雖宗室外戚無才能者皆棄不用當是之時内外之官

率皆稱職田疇修闢倉庫充實盜賊屏息 是嵗歸義

矦李勢卒

   哀皇帝

隆和元年春正月壬子大赦改元 甲寅减田租畒収

二升 燕豫州刺史孫興請攻洛陽曰晉將陳祐弊卒

千餘介守孤城不足取也燕人從其言遣寧南將軍吕