Page:Sibu Congkan0143-司馬光-資治通鑑-80-45.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


資治通鑑卷第一百七十五

 臣 司馬 光奉  勅編集

   陳紀九起重光赤奮若盡昭陽單閼凡三年

    髙宗宣皇帝下之下

太建十三年春正月壬午以晉安王伯恭爲尚書左僕

射吏部尚書袁憲爲右僕射憲樞之弟也 周改元大

定 二月甲寅隋王始受相國百揆九錫之命建臺置

官丙辰詔進王妃獨孤氏爲王后丗子勇爲太子開府

儀同大將軍庾季才勸隋王宜以今月甲子應天受命

太傅李穆開府儀同大將軍盧賁亦勸之於是周主下