Page:Sibu Congkan0152-司馬光-資治通鑑-80-54.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


味道陸元方附㑹李昭徳不能匡正欽望貶趙州巨源

貶麟州景儉貶溱州味道貶集州元方貶綏州剌史

𥘉明堂旣成太后命僧懐義作夾紵大像其小指中猶

容數十人於明堂北構(“冉”換為“冄”)天堂以貯之堂始構(“冉”換為“冄”)爲風所摧

構(“冉”換為“冄”)之日役萬人采木江嶺數年之間所費以萬億計

府藏爲之耗竭懐義用財如糞土太后一聽之無所問

每作無遮㑹用錢萬緡士女雲集又散錢十車使之爭

拾相蹈踐有死者所在公私田宅多爲僧有懐義頗厭

入宫多居白馬寺所度力士爲僧者滿千人侍御史周

矩疑有姦謀固請按之太后曰卿姑退朕即令往矩至

臺懐義亦至乗馬就階而下坦腹於牀矩召吏將按之