Page:Sibu Congkan0152-司馬光-資治通鑑-80-54.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


忖度咸果釋免或有名垂結正罪將斷決竊行貨賄方

便規求故致稽延畢霑寛宥用使俗多頑悖時罕廉隅

爲善者不預恩光作惡者獨承徼幸古語曰小人之幸

君子之不幸斯之謂也望陛下而今而後頗節於赦使

黎氓知禁姦宄肅清其二以爲海内具僚九品以上每

歳逢赦必賜階勲至於朝野宴集公私聚㑹緋服衆於

青衣象板多於木笏皆榮非徳舉位罕才升不知何者

爲妍蚩何者爲美惡臣望自今以後稍息私恩使有善

者逾効忠勤無才者咸知勉勵其三以爲陛下臨朝踐

極取士太廣六品以下職事清官遂乃方之土芥比之

沙礫若遂不加沙汰臣恐有穢皇風其四以爲今之牧