Page:Sibu Congkan0152-司馬光-資治通鑑-80-54.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


咸陽尉欒城蘇味道皆未知名行儉一見謂之曰二君

後當相次掌銓衡僕有弱息願以爲託是時勮弟勃與

華隂楊烱范陽盧照鄰義烏駱賔王皆以文章有盛名

司列少常伯李敬玄尤重之以爲必顯逹行儉曰士之

致逺者當先器識而後才藝勃等雖有文華而浮躁淺

露豈享爵禄之器邪楊子稍沈靜應至令長餘得令終

幸矣旣而勃度海堕水烱終於盈川令照鄰惡疾不愈

赴水死賔王反誅勮味道皆典選如行儉言行儉爲將

帥所引偏禆如程務挺張䖍勗王方翼劉敬同李多祚

黒齒常之後多爲名將行儉嘗命左右取犀角麝香而

失之又敕賜馬及鞍令史輒馳驟馬倒鞍破二人皆逃