Page:Sibu Congkan0152-司馬光-資治通鑑-80-54.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


分爲五營使汝陽縣丞裴守德等將之署九品以上官

五百餘人所署官皆受迫脅莫有𨷖志惟守德與之同

謀貞以其女妻之署大將軍委以腹心貞使道士及僧

誦經以求事成左右及戰士皆帶辟兵符麴崇𥙿等軍

至豫州城東四十里貞遣少子規及裴守德拒戰兵潰

而歸貞大懼閉閤自守崇𥙿等至城下左右謂貞曰王

豈可坐待戮辱貞規守德及其妻皆自殺與沖皆梟首

東都闕下𥘉范陽王藹遣使語貞及沖曰若四方諸王

一時並起事無不濟諸王往來相約結未定而沖先發

惟貞狼狽應之諸王皆不敢發故敗貞之將起兵也遣

使告壽州剌史趙瓌瓌妻常樂長公主謂使者曰爲我