Page:Sibu Congkan0173-司馬光-資治通鑑-80-75.djvu/150

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


逆撃張破敗斬之外兵皆潰趙在禮帥諸校迎拜嗣源

泣謝曰將士輩負令公敢不惟命是聽嗣源詭説在禮

曰凡舉大事須藉兵力今外兵流散無所歸我爲公出

收之在禮乃聽嗣源紹真俱出城宿魏縣散兵稍有至

者 漢州無城塹樹木爲柵乙丑任圜進攻其柵縱火

焚之李紹琛引兵出戰於金鴈橋兵敗與十餘騎奔綿

竹追擒之孟知祥自至漢州犒軍與任圜董璋置酒髙

㑹引李紹琛檻車至座中知祥自酌大巵飲之謂曰公

已擁節旄又有平蜀之功何患不富貴而求入此檻車

邪紹琛曰郭侍中佐命功第一兵不血刃取兩川一旦

無罪族誅如紹琛輩安保首領以此不敢歸朝耳魏王