Page:Sibu Congkan0173-司馬光-資治通鑑-80-75.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


昭圖復名韜辛巳詔王瓉收朱友貞尸殯於佛寺漆其

首函之藏於太社段凝自滑州濟河入援以諸軍排陳

使杜晏球爲前鋒至封丘遇李從珂晏球先降壬午凝

將其衆五萬至封丘亦解甲請降凝帥諸大將先詣闕

待罪帝勞賜之慰諭士卒使各復其所凝出入公卿閒

揚揚自得無愧色梁之舊臣見者皆欲齕其面抉其心

丙戌詔貶梁中書侍郎同平章事鄭珏爲萊州司户蕭

頃爲登州司户翰林學士劉岳爲均州司馬任賛爲房

州司馬姚顗爲復州司馬封翹爲唐州司馬李懌爲懷

州司馬竇夢徵爲沂州司馬崇政學士劉光素爲密州

司户陸崇爲安州司户御史中丞王權爲隨州司户以