Page:Sibu Congkan0173-司馬光-資治通鑑-80-75.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嗣源爲招討使武寧節度使李紹榮爲部署帳前都指

揮使張廷藴爲馬步都指揮使以討之 孔謙貸民錢

使以賤估償絲屢檄州縣督之翰林學士承㫖權知汴

州盧質上言梁趙巖爲租庸使舉貸誅斂結怨于人今

陛下革故鼎新爲人除害而有司未改其所爲是趙巖

復生也今春霜害桑繭絲甚薄但輸正税猶懼流移况

益以稱貸人何以堪臣惟事天子不事租庸敕㫖未頒

省牒頻下願早降明命帝不報 漢主引兵侵閩屯於

汀漳境上閩人擊之漢主敗走 初胡柳之役伶人周

匝爲梁所得帝每思之入汴之日匝謁見於馬前帝甚

喜匝涕泣言曰臣所以得生全者皆梁教坊使陳俊内