Page:Sibu Congkan0173-司馬光-資治通鑑-80-75.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又戸口流亡者宜寛徭薄賦以安集之又土木不急之

役宜加裁省又請擇隙地牧馬勿使踐京畿民田皆不

從 戊申蜀主遣李嚴還初帝因嚴入蜀令以馬市宫

中珍玩而蜀法禁錦綺珍竒不得入中國其粗惡者乃

聽入中國謂之入草物嚴還以聞帝怒曰王衍寧免爲

入草之人乎嚴因言於帝曰衍童騃荒縱不親政務斥

逺故老昵比小人其用事之臣王宗弼宋光嗣等諂諛

專恣黷貨無厭賢愚易位刑賞紊亂君臣上下專以奢

滛相尚以臣觀之大兵一臨瓦解土崩可翹足而待也

帝深以爲然 帝以潞州叛故庚戌詔天下州鎮無得

修城濬隍悉毁防城之具 壬子新宣武節度使兼中