Page:Sibu Congkan0179-司馬光-資治通鑑考異-6-1.djvu/132

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


後希始逃于海陵此時才坐免官耳

五月秦使曹轂發使如燕朝貢郭辯副之燕建熙八年皇甫眞

為太尉燕書及載記眞傳郭辯至燕皆在眞為太尉下晉春秋在建熙十年八月恐皆非是故附於曹轂降秦下

四年十二月王猛攻洛陽燕少帝紀此年十二月王猛攻洛明年正月拔落十六國秦春

秋十一月王猛伐燕遺慕容紀書紀請降十二月猛受降而㱕今按獻莊紀云慕容令之奔還鄴建熙元年二月也時王

猛猶在洛又猛遺紀書云去年桓温起師故從燕書

五年八月慕容評將兵三十萬拒秦載紀云四十萬今從晉春秋

太宗咸安元年十一月桓温使劉亨収東海王璽綬

帝紀三十國春秋亨皆作享後魏書僭晉傳作亨今從之

十二月庚寅東海王封海西公海西公紀云咸安二年月降封今從簡文帝紀

孝武帝太元元年五月苻堅伐張天錫周虓曰戎狄