Page:Sibu Congkan0179-司馬光-資治通鑑考異-6-1.djvu/153

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


慕容白曜以四年二月十七日抜歷城而此表欲釋靑冀之師先定東南之地則此表不在其年春末夏𥘉決矣蓋再當

作載是語助之辭非謂兩經寒暑也故置於此

七月遣沈攸之等擊彭城宋沈攸之傳宋略皆云帝怒攸之云卿(⿱艹石)不行便可使吴

喜獨去按喜傳乃無與攸之討彭城事後魏書作吳僖公不知即吳喜為别一人也

八月魏長孫陵等入東陽西郭𭧂掠沈文秀擊破之

文秀傳云八月虜蜀郡公拔式入西郭今從慕容白曜傳

十月徙義陽王昶為晉熈王宋帝紀在十一月今從宋略

四年正月魏以髙閭張讜對為東徐州刺史尉元傳沈攸之

旣走元以書諭王𤣥載𤣥載與魯僧遵崔武仲相繼皆走遂以髙閭與張讜對為東徐州刺史按三年十一月乙卯始以

讜為東徐州刺史則於時未降魏也故置於此

二月庚寅魏慕容白曜拔歷城東郭癸巳崔道固降